Levenscoach

Activiteit: 
Opleiding

In de tweejarige opleiding Levenscoach leer je hoe je omgaat met de grote levensvragen.

Over de opleiding Levenscoach

In de tweejarige opleiding Levenscoach leer je hoe je omgaat met de grote levensvragen. Welke rode draden lopen door mijn leven en dat van mijn cliënten? Welke dilemma’s komen telkens opnieuw op het levenspad? Je leert jezelf en anderen te helpen bij het maken van keuzes en het verwerken van gebeurtenissen in het leven zoals liefde, afscheid, rouw en vernieuwing. Het is voor jou een bijzondere mogelijkheid om met de diepere vragen van het leven bezig te zijn. Je wilt anderen helpen met deze vragen zodat zij vitaal en veerkrachtig in het leven kunnen staan.

Doel opleiding Levenscoach

Het is noodzakelijk dat je al coachervaring hebt voor je aan de opleiding Levenscoach begint. Wanneer je geen coachervaring hebt, kun je de opleiding Psychologie in de Praktijk volgen als vooropleiding.

Een door Sonnevelt opgeleide levenscoach staat zijn cliënten bij in moeilijke en/of cruciale perioden in het leven. Door inzicht te krijgen in jezelf en wie jij bent, leer je jezelf in te zetten als instrument. Je verdiept je in mensen vanuit een open ruimte zonder oordeel en begeleidt hen in de wens die ze hebben. 

m d w d v z z
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
Bekijk de agenda.

INHOUD JAAR 1

In dit lesjaar leer je aan de hand van verschillende thema’s en het werken met verschillende methodieken, je bewust te worden van je eigen gedrag en denken. Vervolgens leer je hoe je dit in kunt zetten bij het begeleiden van je cliënt.

 • Kennismaking, persoonlijk doel en wens helder maken, inleiding focussen/sensen.
 • Bewust worden en doorbreken van angst, moed en vertrouwen ervaren.
 • Weerstand verkennen, herhaling focussen/sensen.
 • Levenslust: voelen/weten wat je nodig hebt.
 • Zelfreflectie, overtuigingen, bewustworden, gespreksvaardigheden.
 • Uitstelgedrag herkennen, autonomie en wilskracht leven.
 • Eigen koers kunnen uitzetten, vertrouwen hebben.
 • Kracht en kwetsbaarheid.
 • Voice dialoque -het superego- inner child: aandacht voor wat je tegenhoudt.
 • Kennismaken met de karakterstructuren.
 • Evaluatie en afronding.

INHOUD JAAR 2

In dit lesjaar leer je meer over de karakterstructuren als een model om naar mensen en gedrag te kijken en zetten we in op verdere professionalisering .

Je gaat onder begeleiding van je hoofddocent een cliënt begeleiden. Je maakt daar verslagen van en krijgt daar feedback op.

 • Aandacht voor je doel en wens, je richting.
 • Intake en diagnose: hoe pak je het aan.
 • Verdieping van het model van de karakterstructuren.
 • Herhaling van de methodieken en toepassen in je traject: veel oefenen.
 • Supervisie: case-behandeling en spiegelen van de coach .
 • Examenoefening: je kunt zelfstandig een cliënt begeleiden en je kennis kan getoetst worden.
 • Praktijk- en theorie-examen
Uitgelicht: