Opleiding Levenscoach1

Opleiding Levenscoach1

‘Is dit het nu?’, vraagt een ambtenaar zich af. Midden veertig, ergens bij een gemeente, nijver werkend, maar altijd dromend van haar eigen camping in Zuid-Frankrijk. Ze bedenkt meer redenen om het niet te doen dan om het wel te doen. Typisch een vraag die bij onze tijd past: we worden steeds meer uitgedaagd om eigenheid te behouden en te staan voor wie je bent, wat je kunt en wilt. Dat kan onzeker maken en twijfel veroorzaken. Als levenscoach leer je hoe je mensen daarin kan ondersteunen en helpen stil te staan bij verandering, verlies, pijn, verdriet, vreugde en groei. Je begeleidt mensen in het opnieuw vinden van hun passie en drijfveren, om misschien zelfs een andere weg in te slaan.

Over de opleiding Levenscoach

In de tweejarige opleiding Levenscoach leer je hoe je omgaat met de grote levensvragen. Welke rode draden lopen door mijn leven en dat van mijn cliënten? Welke dilemma’s komen telkens opnieuw op het levenspad? Je leert jezelf en anderen te helpen bij het maken van keuzes en het verwerken van gebeurtenissen in het leven zoals liefde, afscheid, rouw en vernieuwing. Het is voor jou een bijzondere mogelijkheid om met de diepere vragen van het leven bezig te zijn. Je wilt anderen helpen met deze vragen zodat zij vitaal en veerkrachtig in het leven kunnen staan.

Doel opleiding Levenscoach

Het is noodzakelijk dat je al coachervaring hebt voor je aan de opleiding Levenscoach begint. Wanneer je geen coachervaring hebt, kun je de opleiding Psychologie in de Praktijk volgen als vooropleiding.

Een door Sonnevelt opgeleide levenscoach staat zijn cliënten bij in moeilijke en/of cruciale perioden in het leven. Door inzicht te krijgen in jezelf en wie jij bent, leer je jezelf in te zetten als instrument. Je verdiept je in mensen vanuit een open ruimte zonder oordeel en begeleidt hen in de wens die ze hebben.